Våra drömmars Skanstorget

Ny bok: Våra drömmars Skanstorget. Göteborgs hembygdsförbund är engagerade i det viktiga arbetet med att rädda Skanstorget för eftervärlden, vilken vi ju förvaltar åt våra barn. Boken är vacker, lärororik, fyndig men också lite skrämmande. Den manar till eftertanke. Boken med 127 sid. kan hämtas i förbundets lokaler på Postgatan 4, mot ett bidrag på 50:- till Skanstorgsgruppens långsiktiga kostnader.