Styrelsen

Ordförande:
Robert Berggren
Vice ordförande:
LarsOlof Lööf
Kassör:
Eva Johansson
Övriga Ledamöter
Per Hallén Annika Larsson Berit Haller
Anna Jolfors Staffan Sedenmalm Katrin Bjerrome
Ersättare
Eva Bjärlund Tom Wennberg Mattias Jansson

Funktionärer

Revisorer
Sara Nilsson, auktoriserad revisor Yvonne Olsson, lekmannarevisor
Valberedning
Lars Persson, Lars Alenvik