Styrelsen

Ordförande:
Robert Berggren
Vice ordförande:
LarsOlof Lööf
Kassör:
Eva Johansson
Övriga Ledamöter
Per Hallén Annika Larsson Berit Haller
Håkan Sönnergren Staffan Sedenmalm Katrin Bjerrome
Ersättare
Sanja Peter Anna Jolfors Anna Sahlsten

Funktionärer

Revisorer
Cecilia Andersson, auktoriserad revisor Yvonne Olsson, lekmannarevisor
Valberedning
Lars Persson, Lars Alenvik