Styrelsen

Ordförande:
Robert Berggren
Vice ordförande:
LarsOlof Lööf
Kassör:
Eva Johansson
Övriga Ledamöter
Berit Haller Pernilla Karlsson Annika Larsson
Anna Sahlsten Staffan Sedenmalm Håkan Sönnergren
Ersättare
Monica Bengtson Mattias Jansson

Funktionärer

Revisorer
Cecilia Andersson, auktoriserad revisor Yvonne Ohlson, lekmannarevisor
Valberedning
Lars Persson, Lars Alenvik