Bli medlem

Hembygdsrörelsen i Sverige har 450 000 medlemmar. Göteborgs Hembygdsförbund når genom ett sextiotal medlemsföreningar cirka 50 000 Göteborgare. Men vi vill få fler hembygdsintresserade att engagera sig och att bli medlemmar. Vi tar gärna emot förslag och idéer om hur vi ska lyckas med det. Är du nyfiken på oss och vad vi kan erbjuda? kom då på ett besök till Postgatan 4 under våra exp.tider eller gå på någon av våra programaktiviteter, exempelvis i Stadsmuseet. På Postgatan har vi bland annat ett omfattande forskningsarkiv för dig som vill veta mer om vår stolta stad.

Årsavgiften för enskild medlem är bara 250 kr, och 300 kr för medlemmar med samma bostadsadress. I medlemsavgiften ingår en årsbok som utkommer vartannat år sedan 1960, och som år 2022 är inne på sin 39:e årgång.

Det är lätt att bli medlem: Skicka ett mejl till exp.gbghembygd@gmail.com eller ring till vår exp. på tel. 031-13 57 14 och anmäl dig. Om du skickar mejl, skriv att du vill bli medlem och ange namn, adress och telefon så att vi kan skicka dig ett inbetalningskort. Alternativet är att du betalar direkt till vårt Plusgiro: 42 25 90-0. Du kan även betala med Swish, nr 123 132 26 35.

Som medlem i Göteborgs Hembygdsförbund stöder man en verksamhet som är inriktad på hur en storstad kan fungera som hembygd. Staden som hembygd gjordes för några år sedan till ett nationellt projekt, och vi hoppas att invånare i både större och mindre städer ska inse hur viktigt det är att ta vara på begreppet hembygd. Det gäller förstås såväl infödda som inflyttade.

Hjälp oss med det viktiga hembygdsarbetet i Göteborg!