Hembygdsförsäkringen

Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges hembygdsförbund.
Medlem i Sveriges Hembygdsförbund blir man genom Göteborgs Hembygdsförbund eller något annat regionalt hembygdsförbund.

Grundförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Sveriges hembygdsförbund och omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring.

Utöver grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. I byggnadsförsäkringen ingår brand-, vatten-, inbrotts- och maskinskadeförsäkring. Verksamhesförsäkringen är en försäkring av föreningens lösegendom och omfattar brand-, vatten, inbrotts- och allriskförsäkring.
Försäkringsärenden och skador som omfattas av Hembygdsförsäkringen ska alltid anmälas till Hembygdsförsäkringens kansli. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar i Halland.

Läs mer om Hembygdsförsäkringen här.

Du kan också kontakta försäkringskansliet direkt
Epostforsakring@hembygdsforbundet.se 
Telefon: 0200-22 00 55.
Telefontid: vardagar kl 8.30–16.00. Lunchuppehåll 12.00–13.00
Adress: Hembygdsförsäkringen, Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg

Begränsade öppettider under sommaren (15/6–15/8) samt mellan jul- och trettondagshelgen: vardagar kl 09.00–12.00.