Ny Göteborgslitteratur

Hembygdsförbundet har 10% rabatt på hela sortimentet i Stadsmuseets butik. När du köper en bok där, motiverar du museet att fortsätta ta in blandad litteratur om Göteborg.
Det kan förekomma böcker som säljs av andra än Stadsmuseet och då anges detta i informationen under aktuell bok.

Lundby kyrkby på Hisingen – en berättelse om byns historia genom seklers gång.

Lundby kyrkby har anor från medeltiden, och var en gång en bondby. Man vet att människor har vistats i detta område i många tusen år. Här berättas byns hela historia, ända fram till att bli en stadsdel med industrier och höghus. Rikligt med foton och kartor.

Utgiven 2022 av Lundby hembygdsförening. A4, 134 sid. Boken kostar 200:- och kan köpas av Lundby hembygdsförening www.hembygd.se/lundby-hembygdsf-rening

Nils Linde konstbokbindare

Bokbindarmästaren och hovbokbindaren Nils Lind var verksam i Göteborg under en 50-årsperiod 1911-1962. Han värnade starkt om hantverkar kunnandet, men var samtidigt öppen för nya idéer och utvecklade ett fruktbart samarbete med tongivande konstnärer och kollegor på Slöjdföreningens skola med Nils Wedel i spetsen. Boken återspeglar en intressant period i svenskt bokbinderi

Boken om Nils Linde kan beställas av Jan Westin, jan.westin@medic.gu.se. Pris 300:- (350:- med frakt). Eller på plats hos Antikvaria, Kristinelundsgatan 7

Torslanda sockens gårdar – i text och bild
Urban Jansson

Kostar 250:- och kan beställas genom deras hemsida www.amhult-lyse.se

Boken tar sikte i att skildra alla gårdar som fanns i Torslanda socken i mitten av 1900-talet. Varje gård beskrivs med bilder, samtidigt som de boende på gårdarna skildras i text. Tidsperspektivet är från början av 1800-talet, i vissa fall från slutet av 1700-talet, fram till våra dagar. Även Torslandas historia, kyrkan, skolor och den första affären tas upp.
Utsedd till Årets Hembygdsbok 2021 av Bohusläns Hembygdsförbund.

En himla massa program. Göteborgs radio och tv under 100 år, Lars-Åke Engblom

Här berättas den hundraåriga historien om radion och televisionen i Göteborg. Inte bara om programmen utan också om vilken bild de skapat av Göteborg. Och varför Göteborg inte fått en ännu större plats i den svenska radion och televisionen. Boken är rikt illustrerad med höjdpunkter från den göteborgska radio- och tv-historien.

Museibutikens pris: 300:- Medlemmar får 10% rabatt.

Varvsslammer, Aino Trosell

Det var farligt, det var skitigt, det var kallt och tungt. I den här boken kastas du rätt in i varvsslamret på Göteborgs norra älvstrand. Här bedrevs arbeten på vilka vi trodde oss bygga en framtid i staden Göteborg, som hade dragit till sig folk, våg efter våg.Varvsslammer är en historisk berättelse med stor värme och ingår i Breakwater Publishings firande av 400-årsjubileet.

Museibutikens pris: 220:- Medlemmar får 10% rabatt.

Röster om Sören Mannheimer

Sören Mannheimer hade en stark ställning inom socialdemokratin, dels centralt i partistyrelsen, dels i den lokala politiken där han blev kommunstyrelsens ordförande.
Näringsliv och kultur var områden där hans engagemang var tydligast och där han spelade en viktig roll som analytiker och samordnare.
 Också utanför politiken kom hans affärsjuridiska kunskaper till nytta, bland annat inom bankväsendet, i olika styrelser och i statliga utredningar. Boken är ett dokument om göteborgsk nutidshistoria med röster från den tidens företrädare för politik, förvaltning, näringsliv och kultur.
Pris 150kr

Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r
Lisbeth Stenberg (red.)

År 2021 när Göteborg fyller 400 år är det också 100 år sedan de första kvinnorna valdes in i Sveriges riksdag. Efter att rösträtten vunnits var motståndet mot kvinnor i politiken länge stort. I boken går det att läsa om framgångar – och misslyckanden – i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt.

Museibutikens pris: 400:- Medlemmar får 10% rabatt.

Gathenhielmska reservatet
H Johan Lundin &
Tommie Lundquist

Det är ett i flera hänseenden unikt område som ger en inblick i 1700- och 1800-talets Göteborg. Här finns Göteborgs enda samlade träbebyggelse från 1700-talet, bland annat Gathenhielmska huset som är landets första byggnadsminnesförklarade fastighet. I boken gestaltas områdets framväxt och dess nära kopplingar till sjöfarten. De enskilda husen och människorna som varit verksamma på platsen genom århundradena sätts i fokus, men det ges också en mer översiktlig skildring av Majornas dynamiska och mångfacetterade historia.
Pris 150krHundra år i Göteborg

Nu har de två sista delarna av tiobandsverket Hundra år i Göteborg utkommit, och självklart finns alla tio böcker nu i Stadsmuseums butik! På scenen behandlar både institutionerna och de fria teatergrupperna i Göteborg liksom musiklivet och dansen, medan man i På vattnet kan läsa om fiskerinäringen, SAL, Sessanlinjen, skärgårdstrafiken och mycket mer. Redaktör för alla tio delarna är Gudrun Nyberg. Medlemmar i GHF får 10% rabatt på ordinarie pris.

Rikedom för-pliktigar Kulturdonationernas Göteborg 1850-1920
Jan Christensen

I det sena 1800-talets Göteborg hade kulturintresse blivit den kanske viktigaste markören för medelklassrespektabilitet. Jan Christensen skildrar de olika etapperna i detta kulturbygge, hur institutioner som högskola, konstmuseum, konserthus med mera kom på plats och ger en utförlig presentation av de viktigaste familjerna som blev de mest betydande donatorerna i Göteborg från 1850 fram till 1920.
I museibutiken på Stadsmuseet kostar boken 280:- och medlemmar får som vanligt 10% på priset.

De fattiges vänner 1819-2019

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Detta var en följd av storpolitiska skeenden i Europa. För många ensamstående och familjer stod nöden för dörren. Fattigdomen medförde svält och usla boendeförhållanden, sjukdomar och barnadödlighet blev vanliga, tiggeriet bredde ut sig.Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner.
Pris före rabatt: 150kr

Backa gårdar och dess innevånare samt Backas skolor och affärer: Backa – Hisingens trädgård under närmare 200 år

143 sid. Kostar 150:- Beställs genom: backahbf@gmail.com

När Backa inkorporerades med Göteborg 1948, så brändes och revs många gårdar på markerna där industrier och bostäder skulle anläggas. Ett stycke bygdekultur utplånades. Boken inventerar nästan alla gårdar, torp och affärer som funnits i Backa under de senaste 200 åren och hur de var knutna till varandra genom arbetsgemenskap, giftermål m.m

Musiklivet i Göteborg 16212021
Tord Mannerbjörk

Göteborgs musikhistoria under fyrahundra år avseende den klassiska musiken, till viss del jazzmusikens historia samt några kända artister inom vissång och pop. Detta skildrat av Tord Mannerbjörk utifrån ett helhetstänk samt med en musiksociologisk grundsyn.

Museibutikens pris: 280:- Medlemmar får 10% rabatt.

Krokslätt i Örgryte
Roger Andersson

Krokslätt i Örgryte berättar om ett bortglömt samhälle mellan Mölndal och Göteborg. För 100 år sedan var det ett självstyrande område som med egna skatteintäkter och en lokal ledning arbetade för Krokslätts bästa. Roger Andersson är en 65-årig heltidsförfattare som med Boken om Gårda (2016) gav en inblick i ett av Örgrytes tre municipalsamhällen. Drivkraften är att berätta det ingen annan gjort förut och samtidigt med fakta och bilder ge en inblick i det historiska händelseförloppet.
Pris 300kr

Vems är gatan i Göteborg?
Claes Rydholm

Göteborgskännaren Claes Rydholm är tillbaka med en ny bok, nu om alla de som fått ge namn åt en gata, väg, plats, trappa, torg eller gångstig i Göteborg sedan 1621 och fram till idag. Här presenteras dessa personer, verkliga och fiktiva, med korta informativa och ofta underfundiga texter som ger extra och spännande kunskapskrydda åt varje promenad på Göteborgs gator. pris före rabatt: 150kr

Många tidningar var det. Göteborgspressen under 100 år (1920–2020).
Sverker Jonsson

Under de senaste 100 åren har Göteborg haft ett tiotal självständiga dagstidningar, därtill flera mindre med glesare utgivning. Men idag återstår bara två, Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen. Alla andra är ett minne blott. I den här boken tecknas för första gången den samlade göteborgska tidningshistorien (1920 2020). Vilka var alla dessa tidningar? Varför grundades de? Vilka var deras profiler? Vilken roll spelade de i stadens politiska liv och samhällsliv?
Priset är 300kr före medlemsrabatt.


För kontakt och information om Stadsmuséets butik: