Ny Göteborgslitteratur

Göteborgslitteratur i Stadsmuseets butik

Hembygdsförbundet har 10% rabatt på hela sortimentet i butiken. När du köper en bok där, motiverar du museet att fortsätta ta in blandad litteratur om Göteborg. Vi stödjer därför butiken genom att annonsera nyutkommen Göteborgiana. Men här kommer även att finnas kampanjer på böcker samt en del böcker som kommer ut i nytryck m.m.

Lejonet & Kronan

Nu har museibutiken fått in tio exemplar av den uppskattade klassikern Lejonet & kronan: Stormaktstidens Göteborg (160 sid.) utgiven 1989 av Göteborgs museer för utställningen med samma namn. Läs om relationen mellan holländarna och vår stad, befästningarna, nöjen och dryckesvanor och mycket annat. Boken kostar endast 100 kronor och medlemmar i GHF får dessutom 10% rabatt.

De fattiges vänner 1819-2019

I början av 1800-talet försämrades livsvillkoren hastigt för den växande befolkningen i Göteborg. Detta var en följd av storpolitiska skeenden i Europa. För många ensamstående och familjer stod nöden för dörren. Fattigdomen medförde svält och usla boendeförhållanden, sjukdomar och barnadödlighet blev vanliga, tiggeriet bredde ut sig.Det var genom enskilda insatser och frivilliga gåvor och donationer som hjälp stod att få och år 1819 bildades Sällskapet De Fattiges Vänner.
Pris före rabatt: 150kr

Hundra år i Göteborg

Nu har de två sista delarna av tiobandsverket Hundra år i Göteborg utkommit, och självklart finns alla tio böcker nu i Stadsmuseums butik! På scenen behandlar både institutionerna och de fria teatergrupperna i Göteborg liksom musiklivet och dansen, medan man i På vattnet kan läsa om fiskerinäringen, SAL, Sessanlinjen, skärgårdstrafiken och mycket mer. Redaktör för alla tio delarna är Gudrun Nyberg. Medlemmar i GHF får 10% rabatt på ordinarie pris.

Rikedom förpliktigar. Kulturdonationernas Göteborg 1850-1920

I det sena 1800-talets Göteborg hade kulturintresse blivit den kanske viktigaste markören för medelklassrespektabilitet. Jan Christensen skildrar de olika etapperna i detta kulturbygge, hur institutioner som högskola, konstmuseum, konserthus med mera kom på plats och ger en utförlig presentation av de viktigaste familjerna som blev de mest betydande donatorerna i Göteborg från 1850 fram till 1920.
I museibutiken på Stadsmuseet kostar boken 280:- och medlemmar får som vanligt 10% på priset.

Vems är gatan i Göteborg?

Göteborgskännaren Claes Rydholm är tillbaka med en ny bok, nu om alla de som fått ge namn åt en gata, väg, plats, trappa, torg eller gångstig i Göteborg sedan 1621 och fram till idag. Här presenteras dessa personer, verkliga och fiktiva, med korta informativa och ofta underfundiga texter som ger extra och spännande kunskapskrydda åt varje promenad på Göteborgs gator. pris före rabatt: 150kr

Många tidningar var det. Göteborgspressen under 100 år (1920–2020)

Under de senaste 100 åren har Göteborg haft ett tiotal självständiga dagstidningar, därtill flera mindre med glesare utgivning. Men idag återstår bara två, Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen. Alla andra är ett minne blott. I den här boken tecknas för första gången den samlade göteborgska tidningshistorien (1920 2020). Vilka var alla dessa tidningar? Varför grundades de? Vilka var deras profiler? Vilken roll spelade de i stadens politiska liv och samhällsliv?
Priset är 300kr före medlemsrabatt.


För kontakt och information om Stadsmuséets butik: