Ny Göteborgslitteratur

Hembygdsförbundet har 10% rabatt på hela sortimentet i Stadsmuseets butik. När du köper en bok där, motiverar du museet att fortsätta ta in blandad litteratur om Göteborg.
Det kan förekomma böcker som säljs av andra än Stadsmuseet och då anges detta i informationen under aktuell bok.


Tolv Tusen år i Torslanda
Börje Vickberg

12000 år är svårgripbart. 360 generationer är mer behändigt. Mina förfäder skulle kunna fylla en teatersalong med 360 personer. Varje stol representerar en generation av alla de som funnits i Torslanda sedan istiden.

I en krönika skildras med hjälp av arkeologi, arkeogenetik, genealogi, historia, filosofi och skrönor hur salongen fylls av människoöden och händelser i den lilla socknen Torslanda de senaste 12 000 åren.

De skildras insiktsfullt, tankeväckande, lärorikt och underhållande med medvetna blinkningar

Boken Tolv Tusenår i Torslanda, ISBN 978-91-527-6929-4, 159 sidor, kan köpas av författaren borje.vickberg@gmail.com eller av Björlanda Torslanda Hembygdsförening, info@amhult-lyse.se
Pris: 290 kronor

Sjöfarare och Superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagniet 1731–1813.
Del I Biografier (2021)
LarsOlof Lööf

592 sid. Utgiven i Riksarkivets – Landsarkivets i Göteborgs serie om kompaniet som nr 5.
Boken kan köpas genom författaren, 
larsolof.loof@gmail.com eller genom Riksarkivet på Arkivgatan, Göteborg.
Pris: 600 kr
.
Ny bok om seglande officerare (från kaptener till kvartermästare) och direktörer i kompaniet. Längre och kortare biografier över 1.718 personer (10% av personalen). Material till biografierna är hämtade ur arkiven och litteraturen. Väl illustrerad med många nya bilder. 

Göteborg 400 år
Platser med historia

Henrik Axelsson och
Maria Persson (red)


Fornminnesföreningen i Göteborg 2021. ISBN: 978-91-519-6025-8,
224 sid. Pris: 300 kr hos Fornminnesföreningen.
www.fornminnesforeningen-gbg.se.
I det område som utgör Göteborgs stad har människor levt och verkat i över 10 000 år. Fornminnesföreningen har bjudit in ett 30-ttal skribenter med olika fackkunskaper för att berätta om stadens långa historia, med nedslag från stenåldern fram till idag.
Boken vänder sig till alla med intresse av att veta mer om Göteborgs förflutna och hur det spelar en aktiv roll idag, som kulturarv.

Torslanda sockens gårdar
– i text och bild
Urban Jansson

Kostar 250:- och kan beställas genom deras hemsida www.amhult-lyse.se

Boken tar sikte i att skildra alla gårdar som fanns i Torslanda socken i mitten av 1900-talet. Varje gård beskrivs med bilder, samtidigt som de boende på gårdarna skildras i text. Tidsperspektivet är från början av 1800-talet, i vissa fall från slutet av 1700-talet, fram till våra dagar. Även Torslandas historia, kyrkan, skolor och den första affären tas upp.
Utsedd till Årets Hembygdsbok 2021 av Bohusläns Hembygdsförbund.

Lundby kyrkby på Hisingen – en berättelse om byns historia genom seklers gång.

Lundby kyrkby har anor från medeltiden, och var en gång en bondby. Man vet att människor har vistats i detta område i många tusen år. Här berättas byns hela historia, ända fram till att bli en stadsdel med industrier och höghus. Rikligt med foton och kartor.

Utgiven 2022 av Lundby hembygdsförening. A4, 134 sid. Boken kostar 200:- och kan köpas av Lundby hembygdsförening www.hembygd.se/lundby-hembygdsf-rening

Nils Linde konstbokbindare

Bokbindarmästaren och hovbokbindaren Nils Lind var verksam i Göteborg under en 50-årsperiod 1911-1962. Han värnade starkt om hantverkar kunnandet, men var samtidigt öppen för nya idéer och utvecklade ett fruktbart samarbete med tongivande konstnärer och kollegor på Slöjdföreningens skola med Nils Wedel i spetsen. Boken återspeglar en intressant period i svenskt bokbinderi

Boken om Nils Linde kan beställas av Jan Westin, jan.westin@medic.gu.se. Pris 300:- (350:- med frakt). Eller på plats hos Antikvaria, Kristinelundsgatan 7.

Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r
Lisbeth Stenberg (red.)

År 2021 när Göteborg fyller 400 år är det också 100 år sedan de första kvinnorna valdes in i Sveriges riksdag. Efter att rösträtten vunnits var motståndet mot kvinnor i politiken länge stort. I boken går det att läsa om framgångar – och misslyckanden – i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt.

Museibutikens pris: 400:- Medlemmar får 10% rabatt.Hundra år i Göteborg

Nu har de två sista delarna av tiobandsverket Hundra år i Göteborg utkommit, och självklart finns alla tio böcker nu i Stadsmuseums butik! På scenen behandlar både institutionerna och de fria teatergrupperna i Göteborg liksom musiklivet och dansen, medan man i På vattnet kan läsa om fiskerinäringen, SAL, Sessanlinjen, skärgårdstrafiken och mycket mer. Redaktör för alla tio delarna är Gudrun Nyberg. Medlemmar i GHF får 10% rabatt på ordinarie pris.

Backa gårdar och dess innevånare samt Backas skolor och affärer: Backa – Hisingens trädgård under närmare 200 år

143 sid. Kostar 150:- Beställs genom: backahbf@gmail.com

När Backa inkorporerades med Göteborg 1948, så brändes och revs många gårdar på markerna där industrier och bostäder skulle anläggas. Ett stycke bygdekultur utplånades. Boken inventerar nästan alla gårdar, torp och affärer som funnits i Backa under de senaste 200 åren och hur de var knutna till varandra genom arbetsgemenskap, giftermål m.m

Musiklivet i Göteborg 16212021
Tord Mannerbjörk

Göteborgs musikhistoria under fyrahundra år avseende den klassiska musiken, till viss del jazzmusikens historia samt några kända artister inom vissång och pop. Detta skildrat av Tord Mannerbjörk utifrån ett helhetstänk samt med en musiksociologisk grundsyn.

Museibutikens pris: 280:- Medlemmar får 10% rabatt.


För kontakt och information om Stadsmuséets butik: