Kartboken

Göteborg – 400 år genom kartor.

Ett unikt praktverk med över 100 kartor som illustrerar Göteborgs utbyggnad, från fästningsstad till förnyelsen av Norra Älvstrandens varvs- och hamnområden. Majorna, hamnen, landerierna och turistkartor från olika epoker är exempel på innehållet. Format: 300 x 355 mm, 192 sidor. Se utdrag ur boken längre ner på sidan.

Utgiven av Göteborgs Hembygdsförbund i december 2021.
Redaktörer: Robert Berggren, Gudrun Lönnroth och Staffan Sedenmalm
Som författare medverkar även Per Hallén, LarsOlof Lööf och Stig Hammarson.
Förlag: A-script.

Boken kan beställas genom Göteborgs Hembygdsförbund, och även inhandlas på expeditionen.

Ordinarie pris: 475 kronor.
Pris för medlemmar i Göteborgs Hembygdsförbund: 425 kr


Här visas fyra exempel på hela uppslag ur kartboken. De är 600 x 355 mm stora!