Årsböcker

En tradition sedan 1960

Sedan 1960 har Göteborgs Hembygdsförbund kommit ut med 37 årsböcker. De flesta nummer i serien har varit utgivna under titeln Göteborg förr och nu, och innehåller ett antal artiklar av olika författare. Böckerna täcker ett tvärsnitt av Göteborgs historia och betraktas som uppslagsverk.
De är lättlästa, men har även akademisk höjd. Löpande i många av delarna finns den viktiga Göteborgsbibliografin. Vissa av årsböckerna har varit temanummer, men i de flesta årgångar erbjuds ett ”smörgåsbord” med artiklar i skilda göteborgsämnen.

Följande årgångar är slutsålda: 1970, 1973, 1974, 1975, 1976 och 1986. Kronologiska anteckningar från 1982, finns komplett men endast i lösa ark. Några få av den. Av den den populära årsboken 2018, återstår även där några få ex. till salu. Våra årsböcker är arkivex. i mint condition.

Årsbok 2018
Årsboken2018_innehåll

Senaste årsboken
Förr och nu 2018, årsbok nr 37 , 145 kr.

Temanummer
Östra Nordstaden. Del VIII, 234 sid. (1973). Maja Kjellin och Anders Bothén.
Karl IX:s Göteborg. Del X, 367 sid. (1975). Ralf Scander.
Klippans kulturreservat. Del XII, 143 sid. (1977). Elof Lindälv.
Hur idrotten kom till stan [Göteborg]. Del XV, 272 sid. (1981). Roland ]erneryd.
Göteborg, Skottland och vackre prinsen. Del XVI, 151 sid. (1982). Göran Behre.
Kronologiska anteckningar om viktiga händelser i Göteborg 1619-1982. Del XVII, 180 sid. (1982). Agne Rundqvist, m.fl.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XIX, A – N, 243 sid. (1984). Lage Hulthen.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XXI, O – Ä, 262 sid. (1987). Lage Hulthen.

Register
Register sorterat efter årgång

Beställningar
Beställning via mail: exp.gbghembygd@gmail.com, telefon eller besök.
Telefon: 031-13 57 14
Adress:
Göteborgs Hembygdsförbund, Postgatan 4, 411 13 Göteborg.

Expeditionen är öppen tisdagar och torsdagar 10-13.

Göteborgsbibliografin
Göteborg kan skryta med att ha litteraturen om staden från äldsta tid bibliograferad.
År 1925 utkom S. Abersténs Bibliographia Gothoburgensis (400 sid), en systematisk förteckning över titlar rörande Göteborg som utkommit från 1715 till 1920. En uppföljare kom med Lage Hulthéns Litteraturen om Göteborg 1921-1965 på sammanlagt drygt 500 sidor, utgivna i två delar i förbundets skriftserie 1984 och 1987. Litteratur utgiven från och med 1966 är årsvis bibliograferad i Göteborg förr och nu från och med del V (1968).
Det mesta av bibliografierna finns numera skannade och sökbara på: http://runeberg.org/gbgbibliog

litteratur1
litteratur2

Lilla Göteborgsserien
Ett antal småskrifter i Lilla göteborgsserien har utgivits under åren. Bland annat skrev vår hedersordförande Alf Hermansson om Hur tre gamla göteborgshus räddades.

framsida