Årsböcker

En tradition sedan 1960

Sedan 1960 har Göteborgs Hembygdsförbund kommit ut med 37 årsböcker. De flesta nummer i serien har varit utgivna under titeln Göteborg förr och nu, och innehåller ett antal artiklar av olika författare. Böckerna täcker ett tvärsnitt av Göteborgs historia och betraktas som uppslagsverk.
De är lättlästa, men har även akademisk höjd. Löpande i många av delarna finns den viktiga Göteborgsbibliografin. Vissa av årsböckerna har varit temanummer, men i de flesta årgångar erbjuds ett ”smörgåsbord” med artiklar i skilda göteborgsämnen.

Följande årgångar är slutsålda: 1970, 1973, 1974, 1975, 1976 och 1986. Kronologiska anteckningar från 1982, finns komplett men endast i lösa ark. Några få av den. Av den den populära årsboken 2018, återstår även där några få ex. till salu. Våra årsböcker är arkivex. i mint condition.

Årsbok 2022
Göteborg Förr och nu, årsbok nr 39

Innehåll 2022

Örgryte gamla kyrka – Några huvuddrag i historien och det lärda antagandet om Sankt Sigfrid av Lars Gahrn

Örgrytes förening med Göteborg 1922 av Per Hallén

En middagsbjudning på Jakobsdal 1833 av Göran Axel-Nilsson

Landskapsgränsen på Hisingen av Martin Ahlstedt

Kronhuset på 1900-talet – ett kapitel i Göteborgs museihistoria av Kristina Söderpalm

Nya Lödöses borgar- och hjonelängder (1599-1610) av Raimonds Veenstra

En tidig fotoateljé i Göteborg – Vogel och Dienstbach photografisk-atelier av LarsOlof Lööf

Innehållet i Göteborg förr och nu 1960-2020

Jubileumsbok 1960-2020
Göteborg Förr och nu 2020, årsbok nr 38.

Innehåll 2020

Göteborgs förr och nu – en jubileumsbok av Robert Berggren

Hembygd i förändring av Claes Caldenby

Göteborgs forntid (ur nr 1) av Carl Axel Moberg

När kvarteret Gathenhielm var i farozonen (ur nr 1) av Elof Lindälv

Hur ska det få för det gamla Majorna? (ur nr 1) av Erik Bergendahl

Angered-Bergum, Göteborg växer norrut (ur nr 3) av Enar A Werner

Frölunda – Staden bygger på historisk mark (ur nr 3) av Gustaf Eriksson

Det nya Masthugget (ur nr 4) av Hans-Olov Johansson

Riva för att bygga (ur nr 5) av Louis Campanello

Göteborgs minnesutställning (ur nr 6) av Sixten Strömbom

E G Asplunds om- och tillbyggnad av Göteborgs Rådhus (ur nr 6) av Björn Fredlund

Östra Nordstaden i Göteborg (inledningen ur nr 8) av Maja Kjellin

Livet och människorna på några gamla gårdar i Örgryte (ur nr 20) av Åsa Anjou

Vasastaden – Lorensberg (ur nr 27) av Staffan Sedenmalm

En skönhetstävling för landshövdingehus (ur nr 28) av Gun Schönbeck

Karl Johansgatans landshövdingehus (ur nr 28) av Staffan Sedenmalm

1900-talets Göteborgsarkitektur (ur nr 29) av Claes Caldenby

Innehållet i Göteborg förr och nu 1960-2018

Årsbok 2018
Göteborg förr och nu, nr 37


Innehåll 2018

Heden – från mulbete och exercis till sport, lek och evenemang av Gudrun Lönnroth

Öppet fält mitt i staden av Gudrun Lönnroth och Staffan Sedenmalm

”Det nya Göteborg”. Utanför vallgraven 150 år – storstaden under planering 1807-1866 och varför ingen järnväg finns i Allén av Staffan Sedenmalm

Bilder av Olivedal – en gård i stadens utkant av LarsOlof Lööf

Nelly Thüring, bortglömd politisk pionjär av Kerstin Wennerström

”Ej med klagan ska ditt minne firas”. Finlandsfrivilliga från Göteborg 1918 av Henrik Saxenius

Att samla göteborgiana – och att samla göteborgianer av Jan Westin

Näringslivshistoria via göteborgska företagsarkiv på landsarkivet i Göteborg av Peter Nordby och Johannes Daun

Göteborgs Hemtrevnad – en kvinnohistoria av Kristina Söderpalm

Innehållet i Göteborg förr och nu 1-36, 1960-2016.

Temanummer
Östra Nordstaden. Del VIII, 234 sid. (1973). Maja Kjellin och Anders Bothén.
Karl IX:s Göteborg. Del X, 367 sid. (1975). Ralf Scander.
Klippans kulturreservat. Del XII, 143 sid. (1977). Elof Lindälv.
Hur idrotten kom till stan [Göteborg]. Del XV, 272 sid. (1981). Roland ]erneryd.
Göteborg, Skottland och vackre prinsen. Del XVI, 151 sid. (1982). Göran Behre.
Kronologiska anteckningar om viktiga händelser i Göteborg 1619-1982. Del XVII, 180 sid. (1982).
Agne Rundqvist, m.fl.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XIX, A – N, 243 sid. (1984). Lage Hulthen.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XXI, O – Ä, 262 sid. (1987). Lage Hulthen.
Register
Register sorterat efter årgång

Beställningar
Beställning via mail: exp.gbghembygd@gmail.com, telefon eller besök.