Årsböcker

En tradition sedan 1960

Sedan 1960 har Göteborgs Hembygdsförbund kommit ut med 37 årsböcker. De flesta nummer i serien har varit utgivna under titeln Göteborg förr och nu, och innehåller ett antal artiklar av olika författare. Böckerna täcker ett tvärsnitt av Göteborgs historia och betraktas som uppslagsverk.
De är lättlästa, men har även akademisk höjd. Löpande i många av delarna finns den viktiga Göteborgsbibliografin. Vissa av årsböckerna har varit temanummer, men i de flesta årgångar erbjuds ett ”smörgåsbord” med artiklar i skilda göteborgsämnen.

Följande årgångar är slutsålda: 1970, 1973, 1974, 1975, 1976 och 1986. Kronologiska anteckningar från 1982, finns komplett men endast i lösa ark. Några få av den. Av den den populära årsboken 2018, återstår även där några få ex. till salu. Våra årsböcker är arkivex. i mint condition.

Senaste årsboken, Jubileumsbok 1960-2020

Göteborg Förr och nu 2020, årsbok nr 38.

Årsboken 2018
Förr och nu 2018, årsbok nr 37

Temanummer
Östra Nordstaden. Del VIII, 234 sid. (1973). Maja Kjellin och Anders Bothén.
Karl IX:s Göteborg. Del X, 367 sid. (1975). Ralf Scander.
Klippans kulturreservat. Del XII, 143 sid. (1977). Elof Lindälv.
Hur idrotten kom till stan [Göteborg]. Del XV, 272 sid. (1981). Roland ]erneryd.
Göteborg, Skottland och vackre prinsen. Del XVI, 151 sid. (1982). Göran Behre.
Kronologiska anteckningar om viktiga händelser i Göteborg 1619-1982. Del XVII, 180 sid. (1982). Agne Rundqvist, m.fl.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XIX, A – N, 243 sid. (1984). Lage Hulthen.
Litteraturen om Göteborg 1921-1965. Del XXI, O – Ä, 262 sid. (1987). Lage Hulthen.
Register
Register sorterat efter årgång

Beställningar
Beställning via mail: exp.gbghembygd@gmail.com, telefon eller besök.
Telefon: 031-13 57 14
Adress:
Göteborgs Hembygdsförbund, Postgatan 4, 411 13 Göteborg.

Expeditionen är öppen tisdagar och torsdagar 10-13.