Årets Göteborgsbok

NY_Pressrelease_20180326_RB

Priset – Årets Göteborgsbok
För tredje året i rad, är det dags att premiera utgivningen av intressanta och viktiga böcker med Göteborg i fokus.

Priset kommer att delas ut på Göteborgsbokens dag den 14 april 2018 på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Samtidigt utses två böcker som  premieras med hedersomnämnanden.

Bokens betydelse som bärare och bevarare av stadens historia över tid, är fortsatt stor. Bokutgivningen 2017 har mattats av något i förhållande till det mycket produktiva året före (drygt 100 titlar). Men närmare 50 titlar har ändå granskats av vår bokkommitté, varav 10 st. är nominerade till priset Årets Göteborgsbok 2017.

En arbetsgrupp med representanter för Hembygdsförbundet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Riksarkivet Landsarkivet svarar för både granskningen och priset.
Arbetsgruppens kriterier är att boken ska:
  • Ha staden Göteborg i fokus
  • Över tid ha ett värde även för en bred läsekrets
  • Tillföra ny information, eller åtminstone vinkla kända fakta i ny riktning
  • Vara tilltalande producerad (layout, typografi, band) och locka till läsning
  • Vara tillgänglig för allmänheten

Historik
Pressrelease_Nomineringar_2016
Årets Göteborgsbok_2016_vinnare_diplom
Årets Göteborgsbok_2016_hedersomn.1_diplom
Årets Göteborgsbok_2016_hedersomn.2_diplom

Årets Göteborgsbok_2015_pressrelease

Årets Göteborgsbok_2015_diplom_vinnare
Årets Göteborgsbok_2015_diplom_hedersomnämnande_1
Årets Göteborgsbok_2015_diplom_hedersomnämnande_2