Välkommen

Vi är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för vår hembygd Göteborg. Välkommen att delta du också!
Förbundets uppgift är
– att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden,
– att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen
– att verka för tillgodoseende av historiska och estetiska krav vid stadens omdaning och utveckling.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Postgatan 4

Roland ”Tigern” Ericsson: Från proffsboxare till konstnär, föreläsare m.m.

Onsdag 21 mars, 18:00
Föredrag på Stadsmuseet, Wallenstamsalen:

Roland är uppvuxen i Göteborg och redan som 11-åring började han boxas, men hade också som barn ett brinnande intresse för att måla.  Han berättar för oss om sin bakgrund och sin nuvarande verksamhet som föreläsare, att utveckla ledare bl.a. inom skola och idrott samt tar speciellt upp TURSKOLAN – Tur är ingen slump!
(Roland har även med sig några egna målningar).

Föraktivitet i foajén kl. 17.00:
Tränare och aktiva i Hisingens boxningsklubb berättar om sin verksamhet och dess sociala betydelse.

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen.

Entré: 50 kr + ev. inträde till museet.

MORMORS MORMORS JUL FÖR JEMT HUNDRA ÅR SEDAN

Juldagarna är nu snart slut men via en text publicerad på hemsidan Göteborgs historia (www.goteborgshistoria.com) skall vi vända tillbaka till 1790 via en text från 1890.

Det är inte bara vi idag som blickar tillbaka mot gångna jular och har föreställningar om att ”vi alltid gjort” på detta sätt under julen när det  gäller mat och andra traditioner. Julaftonen 1890 hade GP ett kåseri infört som berättade om julen 1790. En stor del av kåseriet utspelar sig i Stockholm, men de förhållanden som skildras kunde lika gärna ha varit Göteborg. Det långa kåseriet avslutas med att GP har ett litet tillägg som gör anknytningen till Göteborg tydligare. Trevlig läsning denna annandag jul!

Läs hela texten via denna länk.


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Akvarell föreställande Lilla Torget, Göteborg, ca 1790-1800.