Program Program

Informationsfolder

Informationsfolder gammal

Här kan du hämta programmet för hösten 2016 som pdf:

Hembygdsförbundets egna programpunkter

Programpunkter i samarbete med Vuxenskolan

Hembygdsförbundets egna programpunkter våren

Programpunkter i samarbete med Vuxenskolan våren 2016