Styrelsen

Ordförande:
Robert Berggren

Vice ordförande:
LarsOlof Lööf

Kassör:
Eva Johansson


Övriga Ledamöter

Per Hallén

Annika Larsson

Berit Haller

Anna Jolfors

Staffan Sedenmalm

Katrin Bjerrome


Ersättare

Eva Bjärlund

Tom Wennberg

Mattias Jansson

Funktionärer

Revisorer

Sara Nilsson, auktoriserad revisor

Yvonne Olsson, lekmannarevisor

 


Valberedning

Lars Persson, Lars Alenvik