Kontakt

Post- och besöksadress
Göteborgs Hembygdsförbund
Postgatan 4
411 13 Göteborg

Expeditionstid våren 2017
Tisdag och torsdag kl. 10.00-13.00, onsdag jämn vecka kl. 18.00-20.00
Expeditionen är öppen från den 17 januari till den 14 juni.

Tel: 031-13 57 14
E-post: exp.gbghembygd@gmail.com
Plusgiro: 42 25 90-0

Ordförande: Robert Berggren
Tel: 0703-55 00 99
E-post: ordf.gbghembygd@gmail.com