Kontakt

Post- och besöksadress
Göteborgs Hembygdsförbund
Postgatan 4
411 13 Göteborg

Expeditionstid
Helgfri tisdag och torsdag kl. 10.00-13.00
Expeditionen har sommarstängt 15 juni - 21 augusti

Tel: 031-13 57 14
E-post: exp.gbghembygd@gmail.com
Plusgiro: 42 25 90-0
Swish: nr 123 132 26 35.

Ordförande: Robert Berggren
Tel: 0703-55 00 99
E-post: ordf.gbghembygd@gmail.com